Butiran nombor ASN

AS53342

Delco Automation Inc

AS53342 – Delco Automation Inc

Bilangan IP256
Bilangan CIDR1
Tarikh Pendaftaran2020-06-03
Tarikh Terakhir Diubah2020-06-03
EMEL Penyalahgunaan[email protected]
Telefon Penyalahgunaan+1-306-986-4410
Maklumat HubunganCIDRRDAP

Maklumat Hubungan

Maklumat hubungan bagi Nombor Sistem Autonomi (ASN) merujuk kepada butiran hubungan yang berkaitan dengan entiti atau organisasi yang memiliki dan mengendalikan ASN tertentu. Maklumat hubungan biasanya termasuk nama organisasi, alamat surat-menyurat, alamat e-mel, nombor telefon, dan maklumat hubungan lain yang relevan. Berikut adalah maklumat hubungan untuk AS53342.

Administratif Telefon+1-306-986-4410
Penyalahgunaan Telefon+1-306-986-4410
Teknikal Telefon+1-306-986-4410
Administratif EMEL[email protected]
Penyalahgunaan EMEL[email protected]
Teknikal EMEL[email protected]

CIDR

Satu ASN boleh dikaitkan dengan satu atau lebih awalan CIDR. Ini bermakna ASN mungkin mengawal satu atau lebih awalan CIDR yang akan digunakan untuk menentukan ruang alamat IP untuk sistem autonomi tersebut. Berikut adalah senarai CIDR untuk ASN 53342.

CIDRBILANGAN IPS
64.141.12.0/24256

RDAP

RDAP merujuk kepada Protokol Akses Data Pendaftaran. Ia adalah protokol yang digunakan untuk mengakses dan mendapatkan data pendaftaran untuk sumber internet seperti nama domain, alamat IP, dan nombor sistem autonomi. RDAP mempunyai beberapa kelebihan berbanding protokol WHOIS, termasuk sokongan untuk pengantarabangsaan, akses selamat kepada data, dan keupayaan untuk menyediakan akses yang berbeza kepada data pendaftaran. Berikut adalah data mentah RDAP untuk AS53342.

Ringkasan

NamaDELCO-PRI-01
Tarikh Pendaftaran2020-06-03
Tarikh Terakhir Diubah2020-06-03
Administratif Telefon+1-306-986-4410
Penyalahgunaan Telefon+1-306-986-4410
Teknikal Telefon+1-306-986-4410
Administratif EMEL[email protected]
Penyalahgunaan EMEL[email protected]
Teknikal EMEL[email protected]

Data Mentah

1{
2    "rdapConformance": [
3        "nro_rdap_profile_0",
4        "rdap_level_0",
5        "nro_rdap_profile_asn_flat_0"
6    ],
7    "notices": [
8        {
9            "title": "Terms of Service",
10            "description": [
11                "By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use"
12            ],
13            "links": [
14                {
15                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/53342",
16                    "rel": "terms-of-service",
17                    "type": "text/html",
18                    "href": "https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/"
19                }
20            ]
21        },
22        {
23            "title": "Whois Inaccuracy Reporting",
24            "description": [
25                "If you see inaccuracies in the results, please visit: "
26            ],
27            "links": [
28                {
29                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/53342",
30                    "rel": "inaccuracy-report",
31                    "type": "text/html",
32                    "href": "https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/"
33                }
34            ]
35        },
36        {
37            "title": "Copyright Notice",
38            "description": [
39                "Copyright 1997-2023, American Registry for Internet Numbers, Ltd."
40            ]
41        }
42    ],
43    "handle": "AS53342",
44    "startAutnum": 53342,
45    "endAutnum": 53342,
46    "name": "DELCO-PRI-01",
47    "remarks": [
48        {
49            "title": "Registration Comments",
50            "description": [
51                "http://www.delcoautomation.com"
52            ]
53        }
54    ],
55    "events": [
56        {
57            "eventAction": "last changed",
58            "eventDate": "2020-06-03T09:42:51-04:00"
59        },
60        {
61            "eventAction": "registration",
62            "eventDate": "2020-06-03T09:42:51-04:00"
63        }
64    ],
65    "links": [
66        {
67            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/53342",
68            "rel": "self",
69            "type": "application/rdap+json",
70            "href": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/53342"
71        },
72        {
73            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/53342",
74            "rel": "alternate",
75            "type": "application/xml",
76            "href": "https://whois.arin.net/rest/asn/AS53342"
77        }
78    ],
79    "entities": [
80        {
81            "handle": "DA-521",
82            "vcardArray": [
83                "vcard",
84                [
85                    [
86                        "version",
87                        {},
88                        "text",
89                        "4.0"
90                    ],
91                    [
92                        "fn",
93                        {},
94                        "text",
95                        "Delco Automation Inc"
96                    ],
97                    [
98                        "adr",
99                        {
100                            "label": "3714 Kinnear Place\nSaskatoon\nSK\nS7P 0A6\nCanada"
101                        },
102                        "text",
103                        [
104                            "",
105                            "",
106                            "",
107                            "",
108                            "",
109                            "",
110                            ""
111                        ]
112                    ],
113                    [
114                        "kind",
115                        {},
116                        "text",
117                        "org"
118                    ]
119                ]
120            ],
121            "roles": [
122                "registrant"
123            ],
124            "remarks": [
125                {
126                    "title": "Registration Comments",
127                    "description": [
128                        "http://www.delcoautomation.com"
129                    ]
130                }
131            ],
132            "links": [
133                {
134                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/53342",
135                    "rel": "self",
136                    "type": "application/rdap+json",
137                    "href": "https://rdap.arin.net/registry/entity/DA-521"
138                },
139                {
140                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/53342",
141                    "rel": "alternate",
142                    "type": "application/xml",
143                    "href": "https://whois.arin.net/rest/org/DA-521"
144                }
145            ],
146            "events": [
147                {
148                    "eventAction": "last changed",
149                    "eventDate": "2020-05-01T17:46:02-04:00"
150                },
151                {
152                    "eventAction": "registration",
153                    "eventDate": "2020-05-01T17:46:02-04:00"
154                }
155            ],
156            "entities": [
157                {
158                    "handle": "LEDRE1-ARIN",
159                    "vcardArray": [
160                        "vcard",
161                        [
162                            [
163                                "version",
164                                {},
165                                "text",
166                                "4.0"
167                            ],
168                            [
169                                "adr",
170                                {
171                                    "label": "3714 Kinnear Place\nSaskatoon\nSK\nS7P 0A6\nCanada"
172                                },
173                                "text",
174                                [
175                                    "",
176                                    "",
177                                    "",
178                                    "",
179                                    "",
180                                    "",
181                                    ""
182                                ]
183                            ],
184                            [
185                                "fn",
186                                {},
187                                "text",
188                                "David LeDrew"
189                            ],
190                            [
191                                "n",
192                                {},
193                                "text",
194                                [
195                                    "LeDrew",
196                                    "David",
197                                    "",
198                                    "",
199                                    ""
200                                ]
201                            ],
202                            [
203                                "kind",
204                                {},
205                                "text",
206                                "individual"
207                            ],
208                            [
209                                "email",
210                                {},
211                                "text",
212                                "[email protected]"
213                            ],
214                            [
215                                "tel",
216                                {
217                                    "type": [
218                                        "work",
219                                        "voice"
220                                    ]
221                                },
222                                "text",
223                                "+1-306-986-4410"
224                            ]
225                        ]
226                    ],
227                    "roles": [
228                        "administrative",
229                        "abuse",
230                        "noc",
231                        "technical"
232                    ],
233                    "remarks": [
234                        {
235                            "title": "Registration Comments",
236                            "description": [
237                                "http://www.delcoautomation.com",
238                                "http://ipfusion.ca"
239                            ]
240                        }
241                    ],
242                    "links": [
243                        {
244                            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/53342",
245                            "rel": "self",
246                            "type": "application/rdap+json",
247                            "href": "https://rdap.arin.net/registry/entity/LEDRE1-ARIN"
248                        },
249                        {
250                            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/53342",
251                            "rel": "alternate",
252                            "type": "application/xml",
253                            "href": "https://whois.arin.net/rest/poc/LEDRE1-ARIN"
254                        }
255                    ],
256                    "events": [
257                        {
258                            "eventAction": "last changed",
259                            "eventDate": "2023-05-11T13:06:03-04:00"
260                        },
261                        {
262                            "eventAction": "registration",
263                            "eventDate": "2020-04-28T10:30:20-04:00"
264                        }
265                    ],
266                    "status": [
267                        "validated"
268                    ],
269                    "port43": "whois.arin.net",
270                    "objectClassName": "entity"
271                }
272            ],
273            "port43": "whois.arin.net",
274            "objectClassName": "entity"
275        }
276    ],
277    "port43": "whois.arin.net",
278    "status": [
279        "active"
280    ],
281    "objectClassName": "autnum"
282}

Alat Percuma

Alat Carian Alamat IP Percuma

Masukkan alamat IP untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenainya, termasuk lokasi geografi, pembekal, ASN, dan maklumat Whois. Jejak dan kenal pasti alamat IP.

Pencari Alternatif Laman Web

Terokai laman web dan berikan pilihan alternatif.

Apakah IP Saya

Semua maklumat mengenai alamat IP anda. Lokasi, zon masa, rangkaian, jenis alamat (IPv4 atau IPv6) dan banyak lagi. Lihat IP awam sebenar anda.

FAQ

Apakah liputan rangkaian AS53342?

Liputan rangkaian AS53342 adalah di seluruh dunia. Ia merangkumi beberapa rantau dan negara

Apakah Nama AS untuk AS53342?

Nama AS untuk AS53342 adalah Delco Automation Inc