Детайли за номера на AS

AS64255

Intercontinental Exchange Inc.

AS64255 – Intercontinental Exchange Inc.

Брой IP адреси512
Брой CIDR2
Дата на регистрация2016-05-18
Последно променена дата2022-06-14
Имейл за злоупотреба[email protected]
Телефон за злоупотреба+1-770-738-2101
Контактна информацияCIDRRDAP

Контактна информация

Информация за контакт с Автономен системен номер (ASN) се отнася до контактните данни, свързани с единицата или организацията, която притежава и управлява конкретен ASN. Контактната информация обикновено включва името на организацията, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер и други важни контактни данни. Ето контактната информация за AS64255.

Злоупотреба Телефон+1-770-738-2101
Злоупотреба Ел. поща[email protected]
Административна информация Телефон+1-770-738-2101
Техническа информация Телефон+1-770-738-2101
Административна информация Ел. поща[email protected]
Техническа информация Ел. поща[email protected]

CIDR

Един АСН може да бъде свързан с един или повече CIDR префикса. Това означава, че АСН може да контролира един или повече CIDR префикса, които ще бъдат използвани за определяне на адресното пространство на тази автономна система. Ето списъкът на CIDR за АСН 64255.

CIDRБРОЙ НА IP АДРЕСИ
64.191.14.0/24256
199.189.126.0/24256

RDAP

RDAP означава Протокол за достъп до регистрационни данни. Той е протокол за достъп и извличане на регистрационни данни за интернет ресурси като домейни имена, IP адреси и автономни системни номера. RDAP има няколко предимства пред протокола WHOIS, включително поддръжка на интернационализация, защитен достъп до данни и възможност за предоставяне на различен достъп до регистрационни данни. Ето суровите данни на RDAP за AS64255.

Обобщение

ИмеEM-888
Дата на регистрация2016-05-18
Последно променена дата2022-06-14
Злоупотреба Телефон+1-770-738-2101
Злоупотреба Ел. поща[email protected]
Административна информация Телефон+1-770-738-2101
Техническа информация Телефон+1-770-738-2101
Административна информация Ел. поща[email protected]
Техническа информация Ел. поща[email protected]

Сурови данни

1{
2    "rdapConformance": [
3        "nro_rdap_profile_0",
4        "rdap_level_0",
5        "nro_rdap_profile_asn_flat_0"
6    ],
7    "notices": [
8        {
9            "title": "Terms of Service",
10            "description": [
11                "By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use"
12            ],
13            "links": [
14                {
15                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/64255",
16                    "rel": "terms-of-service",
17                    "type": "text/html",
18                    "href": "https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/"
19                }
20            ]
21        },
22        {
23            "title": "Whois Inaccuracy Reporting",
24            "description": [
25                "If you see inaccuracies in the results, please visit: "
26            ],
27            "links": [
28                {
29                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/64255",
30                    "rel": "inaccuracy-report",
31                    "type": "text/html",
32                    "href": "https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/"
33                }
34            ]
35        },
36        {
37            "title": "Copyright Notice",
38            "description": [
39                "Copyright 1997-2023, American Registry for Internet Numbers, Ltd."
40            ]
41        }
42    ],
43    "handle": "AS64255",
44    "startAutnum": 64255,
45    "endAutnum": 64255,
46    "name": "EM-888",
47    "events": [
48        {
49            "eventAction": "last changed",
50            "eventDate": "2022-06-14T14:52:33-04:00"
51        },
52        {
53            "eventAction": "registration",
54            "eventDate": "2016-05-18T12:44:13-04:00"
55        }
56    ],
57    "links": [
58        {
59            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/64255",
60            "rel": "self",
61            "type": "application/rdap+json",
62            "href": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/64255"
63        },
64        {
65            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/64255",
66            "rel": "alternate",
67            "type": "application/xml",
68            "href": "https://whois.arin.net/rest/asn/AS64255"
69        }
70    ],
71    "entities": [
72        {
73            "handle": "IE-217",
74            "vcardArray": [
75                "vcard",
76                [
77                    [
78                        "version",
79                        {},
80                        "text",
81                        "4.0"
82                    ],
83                    [
84                        "fn",
85                        {},
86                        "text",
87                        "Intercontinental Exchange, Inc."
88                    ],
89                    [
90                        "adr",
91                        {
92                            "label": "5660 New Northside Dr. NW\nAtlanta\nGA\n30328\nUnited States"
93                        },
94                        "text",
95                        [
96                            "",
97                            "",
98                            "",
99                            "",
100                            "",
101                            "",
102                            ""
103                        ]
104                    ],
105                    [
106                        "kind",
107                        {},
108                        "text",
109                        "org"
110                    ]
111                ]
112            ],
113            "roles": [
114                "registrant"
115            ],
116            "links": [
117                {
118                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/64255",
119                    "rel": "self",
120                    "type": "application/rdap+json",
121                    "href": "https://rdap.arin.net/registry/entity/IE-217"
122                },
123                {
124                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/64255",
125                    "rel": "alternate",
126                    "type": "application/xml",
127                    "href": "https://whois.arin.net/rest/org/IE-217"
128                }
129            ],
130            "events": [
131                {
132                    "eventAction": "last changed",
133                    "eventDate": "2019-07-24T15:13:40-04:00"
134                },
135                {
136                    "eventAction": "registration",
137                    "eventDate": "2016-03-30T10:06:28-04:00"
138                }
139            ],
140            "entities": [
141                {
142                    "handle": "ABUSE5412-ARIN",
143                    "vcardArray": [
144                        "vcard",
145                        [
146                            [
147                                "version",
148                                {},
149                                "text",
150                                "4.0"
151                            ],
152                            [
153                                "adr",
154                                {
155                                    "label": "5660 New Northside Dr. NW\nAtlanta\nGA\n30328\nUnited States"
156                                },
157                                "text",
158                                [
159                                    "",
160                                    "",
161                                    "",
162                                    "",
163                                    "",
164                                    "",
165                                    ""
166                                ]
167                            ],
168                            [
169                                "fn",
170                                {},
171                                "text",
172                                "Abuse"
173                            ],
174                            [
175                                "org",
176                                {},
177                                "text",
178                                "Abuse"
179                            ],
180                            [
181                                "kind",
182                                {},
183                                "text",
184                                "group"
185                            ],
186                            [
187                                "email",
188                                {},
189                                "text",
190                                "[email protected]"
191                            ],
192                            [
193                                "tel",
194                                {
195                                    "type": [
196                                        "work",
197                                        "voice"
198                                    ]
199                                },
200                                "text",
201                                "+1-770-857-4700"
202                            ]
203                        ]
204                    ],
205                    "roles": [
206                        "abuse"
207                    ],
208                    "links": [
209                        {
210                            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/64255",
211                            "rel": "self",
212                            "type": "application/rdap+json",
213                            "href": "https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE5412-ARIN"
214                        },
215                        {
216                            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/64255",
217                            "rel": "alternate",
218                            "type": "application/xml",
219                            "href": "https://whois.arin.net/rest/poc/ABUSE5412-ARIN"
220                        }
221                    ],
222                    "events": [
223                        {
224                            "eventAction": "last changed",
225                            "eventDate": "2022-07-12T08:03:43-04:00"
226                        },
227                        {
228                            "eventAction": "registration",
229                            "eventDate": "2016-03-28T15:18:19-04:00"
230                        }
231                    ],
232                    "status": [
233                        "validated"
234                    ],
235                    "port43": "whois.arin.net",
236                    "objectClassName": "entity"
237                },
238                {
239                    "handle": "INT8-ARIN",
240                    "vcardArray": [
241                        "vcard",
242                        [
243                            [
244                                "version",
245                                {},
246                                "text",
247                                "4.0"
248                            ],
249                            [
250                                "adr",
251                                {
252                                    "label": "5660 New Northside Dr. NW\nAtlanta\nGA\n30328\nUnited States"
253                                },
254                                "text",
255                                [
256                                    "",
257                                    "",
258                                    "",
259                                    "",
260                                    "",
261                                    "",
262                                    ""
263                                ]
264                            ],
265                            [
266                                "fn",
267                                {},
268                                "text",
269                                "ICE Network Team"
270                            ],
271                            [
272                                "org",
273                                {},
274                                "text",
275                                "ICE Network Team"
276                            ],
277                            [
278                                "kind",
279                                {},
280                                "text",
281                                "group"
282                            ],
283                            [
284                                "email",
285                                {},
286                                "text",
287                                "[email protected]"
288                            ],
289                            [
290                                "tel",
291                                {
292                                    "type": [
293                                        "work",
294                                        "voice"
295                                    ]
296                                },
297                                "text",
298                                "+1-770-738-2101"
299                            ]
300                        ]
301                    ],
302                    "roles": [
303                        "administrative",
304                        "technical",
305                        "noc",
306                        "abuse"
307                    ],
308                    "links": [
309                        {
310                            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/64255",
311                            "rel": "self",
312                            "type": "application/rdap+json",
313                            "href": "https://rdap.arin.net/registry/entity/INT8-ARIN"
314                        },
315                        {
316                            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/64255",
317                            "rel": "alternate",
318                            "type": "application/xml",
319                            "href": "https://whois.arin.net/rest/poc/INT8-ARIN"
320                        }
321                    ],
322                    "events": [
323                        {
324                            "eventAction": "last changed",
325                            "eventDate": "2022-09-13T09:40:21-04:00"
326                        },
327                        {
328                            "eventAction": "registration",
329                            "eventDate": "2017-09-05T10:27:22-04:00"
330                        }
331                    ],
332                    "status": [
333                        "validated"
334                    ],
335                    "port43": "whois.arin.net",
336                    "objectClassName": "entity"
337                }
338            ],
339            "port43": "whois.arin.net",
340            "objectClassName": "entity"
341        }
342    ],
343    "port43": "whois.arin.net",
344    "status": [
345        "active"
346    ],
347    "objectClassName": "autnum"
348}

Безплатни инструменти

Инструмент за Търсене на IP Адреси

Въведете IP адрес, за да получите подробна информация за него, включително географско местоположение, доставчик, ASN и информация от Whois. Преглеждане и проследяване на IP адреси.

Намерете Алтернативни Уебсайтове

Преглеждайте уебсайтовете и предоставяйте избор от алтернативни варианти.

Какъв е Моят IP Адрес

Цялата информация за вашия IP адрес. Местоположение, времева зона, мрежов тип (IPv4 или IPv6) и още. Вижте вашия реален публичен IP адрес.

FAQ

Каква е покритието на мрежата на AS64255?

Покритието на мрежата на AS64255 е глобално. Тя покрива множество региони и държави.

Какво е AS името на AS64255?

AS името на AS64255 е Intercontinental Exchange Inc.