Детайли за номера на AS

AS22138

Farm to Market Broadband LP

AS22138 – Farm to Market Broadband LP

Брой IP адреси4,096
Брой CIDR1
Дата на регистрация2007-09-17
Последно променена дата2012-02-24
Имейл за злоупотреба[email protected]
Телефон за злоупотреба+1-254-697-4322
Контактна информацияCIDRRDAP

Контактна информация

Информация за контакт с Автономен системен номер (ASN) се отнася до контактните данни, свързани с единицата или организацията, която притежава и управлява конкретен ASN. Контактната информация обикновено включва името на организацията, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер и други важни контактни данни. Ето контактната информация за AS22138.

Административна информация Телефон+1-254-697-4322
Техническа информация Телефон+1-254-697-4322
Злоупотреба Телефон+1-254-697-4322
Административна информация Ел. поща[email protected]
Техническа информация Ел. поща[email protected]
Злоупотреба Ел. поща[email protected]

CIDR

Един АСН може да бъде свързан с един или повече CIDR префикса. Това означава, че АСН може да контролира един или повече CIDR префикса, които ще бъдат използвани за определяне на адресното пространство на тази автономна система. Ето списъкът на CIDR за АСН 22138.

CIDRБРОЙ НА IP АДРЕСИ
65.111.48.0/204,096

RDAP

RDAP означава Протокол за достъп до регистрационни данни. Той е протокол за достъп и извличане на регистрационни данни за интернет ресурси като домейни имена, IP адреси и автономни системни номера. RDAP има няколко предимства пред протокола WHOIS, включително поддръжка на интернационализация, защитен достъп до данни и възможност за предоставяне на различен достъп до регистрационни данни. Ето суровите данни на RDAP за AS22138.

Обобщение

ИмеFARM-MARKET
Дата на регистрация2007-09-17
Последно променена дата2012-02-24
Административна информация Телефон+1-254-697-4322
Техническа информация Телефон+1-254-697-4322
Злоупотреба Телефон+1-254-697-4322
Административна информация Ел. поща[email protected]
Техническа информация Ел. поща[email protected]
Злоупотреба Ел. поща[email protected]

Сурови данни

1{
2    "rdapConformance": [
3        "nro_rdap_profile_0",
4        "rdap_level_0",
5        "nro_rdap_profile_asn_flat_0"
6    ],
7    "notices": [
8        {
9            "title": "Terms of Service",
10            "description": [
11                "By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use"
12            ],
13            "links": [
14                {
15                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/22138",
16                    "rel": "terms-of-service",
17                    "type": "text/html",
18                    "href": "https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/"
19                }
20            ]
21        },
22        {
23            "title": "Whois Inaccuracy Reporting",
24            "description": [
25                "If you see inaccuracies in the results, please visit: "
26            ],
27            "links": [
28                {
29                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/22138",
30                    "rel": "inaccuracy-report",
31                    "type": "text/html",
32                    "href": "https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/"
33                }
34            ]
35        },
36        {
37            "title": "Copyright Notice",
38            "description": [
39                "Copyright 1997-2023, American Registry for Internet Numbers, Ltd."
40            ]
41        }
42    ],
43    "handle": "AS22138",
44    "startAutnum": 22138,
45    "endAutnum": 22138,
46    "name": "FARM-MARKET",
47    "events": [
48        {
49            "eventAction": "last changed",
50            "eventDate": "2012-02-24T09:44:34-05:00"
51        },
52        {
53            "eventAction": "registration",
54            "eventDate": "2007-09-17T14:25:21-04:00"
55        }
56    ],
57    "links": [
58        {
59            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/22138",
60            "rel": "self",
61            "type": "application/rdap+json",
62            "href": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/22138"
63        },
64        {
65            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/22138",
66            "rel": "alternate",
67            "type": "application/xml",
68            "href": "https://whois.arin.net/rest/asn/AS22138"
69        }
70    ],
71    "entities": [
72        {
73            "handle": "FTMBL",
74            "vcardArray": [
75                "vcard",
76                [
77                    [
78                        "version",
79                        {},
80                        "text",
81                        "4.0"
82                    ],
83                    [
84                        "fn",
85                        {},
86                        "text",
87                        "Farm to Market Broadband, LP"
88                    ],
89                    [
90                        "adr",
91                        {
92                            "label": "P.O. Box 848\nTemple\nTX\n76503\nUnited States"
93                        },
94                        "text",
95                        [
96                            "",
97                            "",
98                            "",
99                            "",
100                            "",
101                            "",
102                            ""
103                        ]
104                    ],
105                    [
106                        "kind",
107                        {},
108                        "text",
109                        "org"
110                    ]
111                ]
112            ],
113            "roles": [
114                "registrant"
115            ],
116            "links": [
117                {
118                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/22138",
119                    "rel": "self",
120                    "type": "application/rdap+json",
121                    "href": "https://rdap.arin.net/registry/entity/FTMBL"
122                },
123                {
124                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/22138",
125                    "rel": "alternate",
126                    "type": "application/xml",
127                    "href": "https://whois.arin.net/rest/org/FTMBL"
128                }
129            ],
130            "events": [
131                {
132                    "eventAction": "last changed",
133                    "eventDate": "2011-09-24T08:30:57-04:00"
134                },
135                {
136                    "eventAction": "registration",
137                    "eventDate": "2007-05-15T09:11:21-04:00"
138                }
139            ],
140            "entities": [
141                {
142                    "handle": "TKE63-ARIN",
143                    "vcardArray": [
144                        "vcard",
145                        [
146                            [
147                                "version",
148                                {},
149                                "text",
150                                "4.0"
151                            ],
152                            [
153                                "adr",
154                                {
155                                    "label": "P. O. Box 1023\nTemple\nTX\n76503\nUnited States"
156                                },
157                                "text",
158                                [
159                                    "",
160                                    "",
161                                    "",
162                                    "",
163                                    "",
164                                    "",
165                                    ""
166                                ]
167                            ],
168                            [
169                                "fn",
170                                {},
171                                "text",
172                                "Terri Kelley"
173                            ],
174                            [
175                                "n",
176                                {},
177                                "text",
178                                [
179                                    "Kelley",
180                                    "Terri",
181                                    "",
182                                    "",
183                                    ""
184                                ]
185                            ],
186                            [
187                                "kind",
188                                {},
189                                "text",
190                                "individual"
191                            ],
192                            [
193                                "email",
194                                {},
195                                "text",
196                                "[email protected]"
197                            ],
198                            [
199                                "tel",
200                                {
201                                    "type": [
202                                        "work",
203                                        "voice"
204                                    ]
205                                },
206                                "text",
207                                "+1-254-697-6710;ext1140"
208                            ],
209                            [
210                                "tel",
211                                {
212                                    "type": [
213                                        "work",
214                                        "fax"
215                                    ]
216                                },
217                                "text",
218                                "+1-254-697-4322"
219                            ]
220                        ]
221                    ],
222                    "roles": [
223                        "administrative",
224                        "technical",
225                        "abuse"
226                    ],
227                    "links": [
228                        {
229                            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/22138",
230                            "rel": "self",
231                            "type": "application/rdap+json",
232                            "href": "https://rdap.arin.net/registry/entity/TKE63-ARIN"
233                        },
234                        {
235                            "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/22138",
236                            "rel": "alternate",
237                            "type": "application/xml",
238                            "href": "https://whois.arin.net/rest/poc/TKE63-ARIN"
239                        }
240                    ],
241                    "events": [
242                        {
243                            "eventAction": "last changed",
244                            "eventDate": "2022-11-28T08:02:43-05:00"
245                        },
246                        {
247                            "eventAction": "registration",
248                            "eventDate": "2007-03-29T11:48:19-04:00"
249                        }
250                    ],
251                    "status": [
252                        "validated"
253                    ],
254                    "port43": "whois.arin.net",
255                    "objectClassName": "entity"
256                }
257            ],
258            "port43": "whois.arin.net",
259            "objectClassName": "entity"
260        },
261        {
262            "handle": "TKE63-ARIN",
263            "vcardArray": [
264                "vcard",
265                [
266                    [
267                        "version",
268                        {},
269                        "text",
270                        "4.0"
271                    ],
272                    [
273                        "adr",
274                        {
275                            "label": "P. O. Box 1023\nTemple\nTX\n76503\nUnited States"
276                        },
277                        "text",
278                        [
279                            "",
280                            "",
281                            "",
282                            "",
283                            "",
284                            "",
285                            ""
286                        ]
287                    ],
288                    [
289                        "fn",
290                        {},
291                        "text",
292                        "Terri Kelley"
293                    ],
294                    [
295                        "n",
296                        {},
297                        "text",
298                        [
299                            "Kelley",
300                            "Terri",
301                            "",
302                            "",
303                            ""
304                        ]
305                    ],
306                    [
307                        "kind",
308                        {},
309                        "text",
310                        "individual"
311                    ],
312                    [
313                        "email",
314                        {},
315                        "text",
316                        "[email protected]"
317                    ],
318                    [
319                        "tel",
320                        {
321                            "type": [
322                                "work",
323                                "voice"
324                            ]
325                        },
326                        "text",
327                        "+1-254-697-6710;ext1140"
328                    ],
329                    [
330                        "tel",
331                        {
332                            "type": [
333                                "work",
334                                "fax"
335                            ]
336                        },
337                        "text",
338                        "+1-254-697-4322"
339                    ]
340                ]
341            ],
342            "roles": [
343                "technical",
344                "noc",
345                "abuse"
346            ],
347            "links": [
348                {
349                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/22138",
350                    "rel": "self",
351                    "type": "application/rdap+json",
352                    "href": "https://rdap.arin.net/registry/entity/TKE63-ARIN"
353                },
354                {
355                    "value": "https://rdap.arin.net/registry/autnum/22138",
356                    "rel": "alternate",
357                    "type": "application/xml",
358                    "href": "https://whois.arin.net/rest/poc/TKE63-ARIN"
359                }
360            ],
361            "events": [
362                {
363                    "eventAction": "last changed",
364                    "eventDate": "2022-11-28T08:02:43-05:00"
365                },
366                {
367                    "eventAction": "registration",
368                    "eventDate": "2007-03-29T11:48:19-04:00"
369                }
370            ],
371            "status": [
372                "validated"
373            ],
374            "port43": "whois.arin.net",
375            "objectClassName": "entity"
376        }
377    ],
378    "port43": "whois.arin.net",
379    "status": [
380        "active"
381    ],
382    "objectClassName": "autnum"
383}

Безплатни инструменти

Инструмент за Търсене на IP Адреси

Въведете IP адрес, за да получите подробна информация за него, включително географско местоположение, доставчик, ASN и информация от Whois. Преглеждане и проследяване на IP адреси.

Намерете Алтернативни Уебсайтове

Преглеждайте уебсайтовете и предоставяйте избор от алтернативни варианти.

Какъв е Моят IP Адрес

Цялата информация за вашия IP адрес. Местоположение, времева зона, мрежов тип (IPv4 или IPv6) и още. Вижте вашия реален публичен IP адрес.

FAQ

Каква е покритието на мрежата на AS22138?

Покритието на мрежата на AS22138 е глобално. Тя покрива множество региони и държави.

Какво е AS името на AS22138?

AS името на AS22138 е Farm to Market Broadband LP